Copyright 2018 - www.academieboom.be
  • Academie Boom

  • Academie Boom

  • Academie Boom

  • 4

    Academie Boom

Ontdek ons hernieuwd aanbod!

 

Omwille van werken in de buurt van de academie is onze school moeilijker bereikbaar, deze werken zouden tot augustus 2019 duren.

Fase 1 van 13/8/2018 tot 17/8/2019: Advokaatstraat
Fase 2 van 1/1/2019 tot 17/8/2019: Esperantostraat en Kruisstraat

De Advokaatstraat is afgesloten voor het doorgaand en plaatselijk verkeer. 
Er geldt een parkeerverbod in de volledige straat. De enkelrichting in de Hospitaalstraat, Kloosterstraat en Sint-Jansstraat zouden worden opgeheven. 

 

 

 

We vermoeden dat dit heel wat verkeershinder zou kunnen meebrengen. 

Daarom raden wij ten stelligste aan om:

- zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen voor diegene die dichtbij de academie wonen.

- gebruik te maken van de voorziene parkings en uw kind te begeleiden van en naar de academie. 

Op volgende link kan u het plan ‘parkeren in Boom’ raadplegen: www.boom.be/parkeren

 

Ter informatie: onze toezichtster zal de leerlingen opvangen op de speelplaats.

 

 

De klokkenklanken in het centrum horen bij de klank van een stad of een gemeente. Je hoort dan meestal de korte melodie, vlak voor de uurslag van het torenuurwerk. Dit is het automatisch speelwerk op de beiaard, maar de échte beiaard is niet zo gekend.

De beiaard is een klavierinstrument zoals de piano of het orgel, maar de toetsen staan verder uit elkaar. Elke toets is via een kabel verbonden met de klepel die aan de binnenkant van de klok hangt, en hoewel vele mensen het idee hebben dat je op die toetsen moet slaan met de vuisten, worden de toetsen meestal zacht naar beneden geduwd, ofwel met "de losse pols", ofwel met de vingers.

Zoals bij elk ander muziekinstrument, moet je een techniek aanleren, maar eens je die onder controle hebt kan de beiaardstudie vrij snel vooruit gaan en kan je heel mooie beiaardklanken over de stad strooien! Uiteraard is het niet de bedoeling om op de beiaard te oefenen. Hiervoor wordt een beiaard-oefenklavier gebruikt dat identiek hetzelfde uitzicht en werking heeft als de echte beiaard.

De beiaard is een instrument dat in het begin van de 16de eeuw in de Lage Landen is ontstaan, maar de beiaardbouw heeft natuurlijk een grote evolutie gekend. Misschien was het vroeger heel zwaar om beiaard te spelen, maar de huidige beiaarden kunnen even goed door kinderen bespeeld worden. Het is bovendien één van de meest dynamische instrumenten, waarbij je elke klok zowel heel zacht als heel hard kan laten klinken zodat je de toren kan laten zingen!

Lessen starten vanaf september in Puurs – cc Binder.