Copyright 2018 - www.academieboom.be

MUZIEK LAGERE GRAAD

Jongeren vanaf 8 jaar:

De lagere graad loopt over 4 schooljaren.
Het eerste jaar volg je algemene muzikale vorming tijdens 2 wekelijkse lesuren verdeeld over 2 weekdagen. Daarbij volg je nog een half uurtje samenzang.
Vanaf het 2de jaar kies je daarnaast een instrument of mogelijks zang- 1 wekelijks lesuur 

 

Tieners en volwassenen vanaf 15 jaar 

Gedurende drie schooljaren volg je de cursus algemene muzikale vorming – 2 uur – en samenzang – 30 minuten op 1 weekavond. Je start onmiddellijk met een instrument of met zang - 1 wekelijks lesuur.

 

MUZIEK MIDDELBARE GRAAD jongeren en volwassenen

Zowel de jongeren als de volwassenen hebben in deze middelbare graad

4 keuzemogelijkheden:

De richting klassiek:

Hier ga je verder met de basiskennis die je in de lagere graad hebt op gedaan. 
Je bereid je repertorium uit en verfijnt je techniek. 
Je weet perfect waarover het gaat en dus kan je beginnen met de muziek die je nu echt mooi vindt zonder te struikelen over dingen die te moeilijk zijn. 
Je leert begrijpen waar je instrument toe instaat is en hoe je er uit kunt halen wat je zelf wilt.

3 wekelijkse lesuren verdeeld over het instrumentenvaksamenspel en algemene muziekcultuur

In samenspraak met de leraar kan je kiezen voor de optie samenspel of de optie instrument.

 

De richting jazz & lichte muziek

Met lichte muziek wordt door musici doorgaans alle muziekstijlen bedoeld die niet tot de klassieke muziek behoren. Hieronder vallen jazz, popmuziek en soms ook volksmuziek

Men gaat in de optie jazz en lichte muziek verder: het gehoor, ritmisch gevoel en theoretisch inzicht worden verder ontwikkeld en het improviseren, los van de uitgeschreven partituur is het uiteindelijke doel.

3 wekelijkse lesuren verdeeld over het instrumentenvak,  ensemble jazz & lichtemuziek en algemene muziekcultuur.

 

Ofwel kies je voor een theoretische richting – 2 wekelijkse lesuren –

- algemene muziektheorie en algemene muziekcultuur

- algemene muziekcultuur.

Deze twee richtingen kan je volgen zonder zelf een instrument te bespelen.

  

MUZIEK HOGERE GRAAD jongeren en volwassenen

Na de middelbare graad kan je de studie verder zetten in de hogere graad gedurende 3 schooljaren.

Naargelang de gekozen richting in de middelbare graad volg je

- je instrument en instrumentaal ensemble – 2 lesuren

In samenspraak met de leraar kan je kiezen voor de optie samenspel of de optie instrument.

 

- je instrument en ensemble jazz & lichte muziek – 2 lesuren

In samenspraak met de leraar kan je kiezen voor de optie samenspel of de optie instrument.

 

- het vak muziektheorie -  1 lesuur.

 

Je kan ook de richting muziekgeschiedenis volgen. Je kan instappen zonder vooropleiding en je volgt 2 uur per week deze theoretische richting.

 

ONS AANBOD

 

Klassiek

 

accordeon
altviool
althoorn
bastrombone
blokfluit
bugel
cello
cornet
dwarsfluit
fagot
gitaar
harp

hobo
hoorn
klarinet
piano
saxofoon
slagwerk
trombone
trompet
tuba
viool
zang
orgel

 

Jazz lichte muziek

 

elektrische gitaar
basgitaar
keyboard
zang 
slagwerk

 

 

INHOUD VAN DE VAKKEN MUZIEK

Algemene muzikale vorming – AMV

AMV staat voor Algemeen Muzikale Vorming.  In de AMV-les leer je in groep de muzikale taal begrijpen.  Al zingend het notenschrift leren, vormt de hoofdbrok van de les.  Daarbij wordt beweging en spel niet vergeten: klappen en tikken, gebruik van slaginstrumenten, kortom “al doende leert men”.  Vertrekkend van leuke liedjes, vaak met CD-begeleiding, is het leuk musiceren in de klas en kan men ook thuis oefenen.

Ook het juist uitvoeren van ritmes en het ontwikkelen van het maatgevoel is een belangrijk onderdeel.  Dit om later in de instrumentles een goede controle te krijgen over het eigen spel en om gemakkelijk met anderen te kunnen samenspelen.

Daarnaast wordt in elke les aandacht besteed aan de ontwikkeling van een goed muzikaal gehoor, heel belangrijk voor een goede muzikant!

Naast deze praktische vaardigheden, krijg je ook een theoretisch inzicht in de muziek.  Dit inzicht vergemakkelijkt en verdiept het muziekspel, wat nodig is als je later zelf creatief met muziek wil bezig zijn.

Samenzang

Aansluitend bij de AMV volg je met de hele groep nog een half uurtje samenzang.  In samenzang worden liedjes op tekst gezongen.  Vaak wordt er (mee)gewerkt aan een project of een optreden.  Deze optredens worden vaak als een waar hoogtepunt ervaren en als leuke herinneringen bewaard.

Instrument

Je kiest het instrument dat meest bij je past. Onder leiding van een leraar haal je het beste uit je instrument en uit jezelf. Elk jaar zijn er verschillende klasconcerten zodat je kan horen waar je instrument toe instaat is en kan laten zien wat je zelf al kan. Deze concerten zijn volledig gratis en iedereen is welkom.

Samenspel / Instrumentaal ensemble

In de cursus samenspel leer je, zoals het woord al zegt, samen musiceren met anderen. Dit kan gebeuren in een hele grote groep, bv. een strijkorkest, of in kleinere groepjes, bv. vierhandig piano. Vanaf de hogere graad krijgt de cursus samenspel een andere naam: instrumentaal ensemble. 

Koor / Vocaal ensemble

Vocaal ensemble : dit omvat alle vormen van vocale kamermuziek ook combinatie met verschillende instrumenten en a cappella zingen
Koor : een waaier van repertoires gezongen door 4 verschillende stemmen; optredens met verschillende instrumentale bezittingen.

Algemene muziekcultuur – AMC

Vanaf de middelbare graad volgen de leerlingen 1 uurtje in de week AMC. Wat is dat nu?

AMC is de afkorting van Algemene Muziek Cultuur. Een zware benaming die alles wat maar met muziek kan te maken hebben bundelt.

In het eerste jaar leren de leerlingen over hun instrumenten, muzieknotaties, luisteren naar muziek en filmmuziek. Het tweede jaar is opgebouwd rond een wereldreis waar er kennis gemaakt wordt met zeer veel muziekstijlen en muziekculturen van overal uit de wereld. In het derde jaar wordt er gesproken over de geschiedenis van muziek, beginnend bij de middeleeuwen om te eindigen in de jaren 2000.

Elke leerling heeft zijn eigen cursus die hij elke week meebrengt naar de les.

Per jaar zijn er twee examens, eentje met kerstmis en eentje in juni. Het examen met kerstmis is een proefexamen om de leerlingen voor te bereiden op het eindexamen in juni. Daarnaast worden de leerlingen beoordeeld op de afgeleverde projecten en hun inzet in de les.

In het derde jaar maken de leerlingen een eindwerk dat de drie jaren amc samenvat.

 

AMC is eerder een 'doe'vak. Hiermee wordt bedoeld dat de leerlingen de nieuw aangeboden leerstof telkens verwerken in projecten: filmpjes maken, liederen bewerken, toneeltjes in elkaar steken... . Het is de bedoeling dat de leerlingen de leerstof op een zo creatief mogelijke manier verwerken.

 

Ensemble jazz & lichte muziek

ZANG JALM

Onze afdeling Jazz en Lichte Muziek biedt ook de richting ZANG aan. 

Zowel jazz als populaire muziek zoals pop, rock en musical komen aan bod. 

Van Billie Holiday tot Adele, van Metallica tot Michael Jackson, van Miles Davis tot Milow. 

Laat je je graag meeslepen op groovy ritmes of vind je ballads zo leuk om te zingen?  

Heb je er altijd van gedroomd om als een ster op het podium te staan? 

Dan is zang Jazz en Lichte Muziek zeker iets voor jou!

 

ENSEMBLE JALM

Naast je les instrument bieden wij je ook 1 uur ensemble per week aan.

Eerst kruip je als muzikant als het ware op je zolderkamer om je instrument te leren beheersen.

Als je klaar bent om ter ‘performen’, kom je samen in de garage om samen muziek te maken. 

Dat bieden wij je aan in de lessen ensemble Jazz en Lichte Muziek.

Ook hier komen alle genres aan bod. Van rock tot jazz, van pop tot latin, van dance tot soul.

En natuurlijk volgt er op het einde van het schooljaar een optreden! Klaar om de wereld te veroveren?

 

Algemene muziektheorie – AMT / Muziektheorie - MT / Muziekgeschiedenis / Begeleidingspraktijk

Muziekgeschiedenis:

In deze cursus worden de verschillende stijlperiodes in de klassieke muziek voorgesteld. Niet alleen in theorie, maar ook door actief luisteren en vanuit de partituren leren we de typische kenmerken van een periode of een componist ontdekken en herkennen. Het doel is niet een wandelende encyclopedie te worden, maar wel een brede basiskennis op te doen als opstap naar een actieve deelname aan het algemene cultuurleven en actuele concertaanbod.

Begeleidingspraktijk:

Gericht naar de leerlingen die een akkoordinstrument spelen: piano, gitaar, orgel, klavecimbel, harp of accordeon. Er wordt geleerd zonder partituur of vanuit symbolen te spelen, niet de partituur letterlijk te volgen, maar er een eigen versie van te maken. Een dosis theorie is weliswaar vanaf het begin noodzakelijk, maar het is toch vooral zelf creatief spelen waar het op aankomt.

AMT/MT:

Deze cursus leert bestaande muziek te begrijpen en te bewerken, zowel voor het eigen instrument als voor een willekeurig ensemble. Aanvankelijk ligt het accent op de noodzakelijke theoretische begrippen. Later verschuift de focus meer naar inzicht in hoe een muziekstuk opgebouwd is qua vorm en inhoud. Voor de echte creatieve leerlingen kan het eventueel leiden tot het componeren van eigen werk. 

 

Optie samenspel

Nadruk ligt op het leren samenspelen met anderen.

 

Optie instrument

Nadruk ligt vooral op de individuele ontwikkeling van de instrumentkennis.