Covid-19

extra preventieve beschermingsmaatregelen academie Boom

Beste ouders en leerlingen,

Vermoedelijk hebben jullie via de media al vernomen dat er op lokaal niveau extra preventieve beschermingsmaatregelen werden genomen om de verspreiding van het coronavirus (Britse variant) te beperken.

Voor alle duidelijkheid op dit ogenblik zijn er in onze academie gelukkig nog geen besmettingen bekend!

Vermits de academie nu al zeer strenge maatregelen moet hanteren (code rood) blijft de impact van deze beslissing die nu van kracht worden voor ons eerder beperkt.

Voor alle vestigingsplaatsen:

 • Kinderacademie (6- en 7-jarigen) dragen een mondmasker zeker tijdens het zingen.
 • Leerlingen vanaf 8 jaar dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het schooldomein en in de gebouwen/klaslokalen. Enkel tijdens het bespelen van een blaasinstrument mag het mondmasker even af.
 • Verder blijven alle reeds geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen van kracht.

Mag ik vragen om er als ouder op toe te zien dat jouw kind altijd een mondmasker meeneemt naar de academie?

Beste ouders en leerlingen, op deze manier dragen wij allemaal samen ons steentje bij om - in afwachting van voldoende groepsimmuniteit (vaccin) - het voor iedereen veilig en gezond te houden.

Hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking. Hou moedig vol, we geraken er doorheen!

Beste groeten

Frans Tielemans

Directeur

bericht covid-19 maatregelen 18 januari 2021

Beste ouders, leerlingen,

Via de media hebben wij vernomen dat in de secundaire school Sint-Jozef in Kontich en de lagere school OLFA in Edegem de Britse variant van het coronavirus werd vastgesteld.

Preventief gaan deze leerlingen, personeelsleden en hun gezinsleden vanaf vandaag (18.01.2021) en voor één week in quarantaine.

In onze academie werd er nog geen enkel geval van besmetting met de Britse variant vastgesteld.

 • Belangrijk: indien er leerlingen van deze scholen of hun gezinsleden ook in onze academie zouden les volgen mogen zij gedurende deze periode van quarantaine niet naar de academie komen!

Gelieve het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen (via gamw@boom.be of 03/880.19.61), zodanig dat zij de leerkrachten kunnen inlichten.

 • Ter herinnering ook nog even de huidige maatregelen op een rijtje:

Hygiëne/voorzorgsmaatregelen:

 • Was thuis je handen met water en zeep voor je naar de academie vertrekt!
 • Vergeet je mondmasker niet op te zetten.
 • Kom a.u.b. stipt op jouw afspraak, kom ook niet te vroeg, blijf niet praten na de les.
 • Bij het betreden en het verlaten van het gebouw worden de handen gewassen met water en zeep of ontsmet met de voorziene handgel.
 • Hou steeds rekening met de regel van social distancing minimum 1,5 meter en volg de richting naar jouw toegewezen klas.

Organisatie:

 • In de huidige fase van het pandemieniveau (Rood) kunnen nog steeds niet alle leerlingen voor elk vak naar de academie komen. Jullie vakleerkrachten communiceren hierover met jullie.
 • Alle leerlingen (ook -12 jaar) brengen een mondmasker mee. (zang, nootstudio, woordatelier, …)
 • Ouders mogen het academieterrein niet betreden. (enkel secretariaat op afspraak)
 • Voorzie je op warme kledij. We moeten verluchten en ventileren waardoor het in de klas kouder zal zijn.
 • Alle fysieke toonmomenten zijn voorlopig tot aan de krokusvakantie geschorst.

Quarantaine/preventieve maatregelen:

 • Gedurende een periode van quarantaine mogen leerlingen niet naar de academie komen!
 • Ben je ziek?

Voor - 12 jarigen >> volg de beslisboom als bijlage om te bepalen wat je moet doen.

Voor +12 jarigen en volwassenen >> blijf thuis en bel de huisarts voor advies.

 • Behoor je tot een risicogroep? Geef dit dan even door aan het secretariaat zodat we een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Met vriendelijke groeten

Frans Tielemans

Directeur

Informatie Academie tweede trimester

Beste ouders, beste leerlingen,

Eerst en vooral wens ik jullie in naam van de leerkrachten en mezelf een gezond en hoopvol 2021!

Samen met jullie hopen wij spoedig terug ongeremd plannen te kunnen maken en onze creatieve producten voluit ten toon te kunnen spreiden.

Ondertussen blijven de leerkrachten en het secretariaat zich volledig inzetten om jullie zo goed mogelijk alle kennis en vaardigheden bij te brengen. Tegelijkertijd blijven we uiteraard wel heel waakzaam en bezorgd om ieders gezondheid. Daarom ter herinnering nog even de huidige maatregelen op een rijtje:

Hygiëne/voorzorgsmaatregelen:

 • Was thuis je handen met water en zeep voor je naar de academie vertrekt!
 • Vergeet je mondmasker niet op te zetten.
 • Kom a.u.b. stipt op jouw afspraak, kom ook niet te vroeg, blijf niet praten na de les.
 • Bij het betreden en het verlaten van het gebouw worden de handen gewassen met water en zeep of ontsmet met de voorziene handgel.
 • Hou steeds rekening met de regel van social distancing minimum 1,5 meter en volg de richting naar jouw toegewezen klas.

Organisatie:

 • In de huidige fase van het pandemieniveau (Rood) kunnen nog steeds niet alle leerlingen voor elk vak naar de academie komen. Jullie vakleerkrachten communiceren hierover met jullie.
 • Alle leerlingen (ook -12 jaar) brengen een mondmasker mee. (zang, nootstudio, woordatelier, …)
 • Ouders mogen het academieterrein niet betreden. (enkel secretariaat op afspraak)
 • Voorzie je op warme kledij. We moeten verluchten en ventileren waardoor het in de klas kouder zal zijn.
 • Alle fysieke toonmomenten zijn voorlopig tot aan de krokusvakantie geschorst.

Quarantaine/preventieve maatregelen:

 • Was je tijdens de kerstvakantie met verlof in het buitenland (rode zone) dan moet je je laten testen en min. 7 dagen in quarantaine. Het resultaat van een tweede test op het einde van de quarantaineperiode bepaald of je terug naar de academie mag komen. Kom zeker niet zomaar naar de academie als je in het buitenland op vakantie was en verwittig het secretariaat.
 • Ben je ziek? Voor - 12 jarigen >> volg de beslisboom als bijlage om te bepalen wat je moet doen.

Voor +12 jarigen en volwassenen >> blijf thuis en bel de huisarts voor advies.

 • Behoor je tot een risicogroep? Geef dit dan even door aan het secretariaat zodat we een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Beste ouders en leerlingen, tot nu hebben we het allemaal heel goed gedaan! De cijfers gaan de goede richting uit en het vaccin zal weldra bij grotere groepen kunnen worden toegediend. Het komt er nu op aan om nog even moedig vol te houden. Het einde van deze moeilijke coronatunnel komt zeer langzaam maar zeker in zicht. Samen geraken we er zeker doorheen!

Beste groeten

Frans Tielemans

Directeur

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn aarzel dan niet om het secretariaat te contacteren. gamw@boom.be

beslissingsboom - Mag je kind naar de Academie?

beslissingsboom Mag je kind naar de academie januari 2021 1

brief 14 november 2020

Boom 14 november 2020

 
Beste ouders, Beste leerlingen,
 
Vanaf maandag 16 november gaan we over naar code Rood.
Tijdens het sociaal overleg tussen de minister, de virologen, de onderwijsverstrekkers en de vakorganisaties zijn een aantal maatregelen afgesproken om de coronapandemie in te dijken en tegelijk het leerplichtonderwijs en het volwassenenonderwijs zoveel mogelijk te vrijwaren. Er moesten keuzes gemaakt worden en voor het deeltijds kunstonderwijs is overgegaan tot een verstrenging van de maatregelen.
 
We gaan wel permanent in overleg met onze preventieadviseur. Wees ervan overtuigd dat we zo snel als mogelijk alle leerlingen terug naar de academie willen laten komen!
Leerlingen jonger dan 12 jaar in code Rood:
De lessen kinderacademie en woordatelier gaan onveranderd door.
Nootstudio: alle leerlingen dragen een mondmasker gedurende de hele les.
De instrument/zangleerlingen krijgen 1 op 1 les.
Je leerkracht zal je contacteren als er voor jou aanpassingen zijn.
Leerlingen +12 jaar in code Rood: Voor leerlingen ouder dan 12 jaar wordt ook afstandsonderwijs georganiseerd. Je leerkracht zal je contacteren met verdere info.
 
Voor iedereen blijven de volgende regels bestaan:
 Was thuis je handen met water en zeep voor je naar de academie vertrekt!
 Vergeet je mondmasker niet op te zetten.
 Kom a.u.b. stipt op jouw afspraak, kom ook niet te vroeg, blijf niet praten na de les.
 Bij het betreden en het verlaten van het gebouw worden de handen gewassen met water en zeep of ontsmet met de voorziene handgel.
 Hou steeds rekening met de regel van social distancing minimum 1,5 meter en volg de richting naar jouw toegewezen klas.
 
We wensen jullie heel veel moed om deze rode code veilig door te komen.
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
 
Beste groeten
 
Frans Tielemans Directeur
 
 Heb je nog vragen?
Stuur een mail naar gamw@boom.be.

Opgelet: zaterdag 31 oktober is het secretariaat enkel via mail bereikbaar.

Geen les 31 oktober

brief31OktoberResized

Opgelet: zaterdag 31 oktober is het secretariaat enkel via mail bereikbaar.

Herfstvakantie

Opgelet: sommige info is ondertussen achterhaald. Zaterdag 31 oktober is er geen les.

briefResized

Code Oranje

Klik hier voor onderstaande brief in pdf-vorm.

brief leerlingen code oranje 1

brief leerlingen code oranje 2 CUT

Brief begin schooljaar 2020-2021

Beste leerling
Beste ouder
 
Goed nieuws, vanaf dinsdag 1 september gaan we terug van start !
Dit met zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen. Mogen we vragen de hiernavolgende afspraken goed te lezen en na te leven van zodra je in de academie komt.
 
Wat betekent dit concreet?
 
De lessen kinderacademie, nootstudio, woordatelier, MCV 3de graad starten vanaf 1 september op de dagen volgens het uurrooster.
Voor de andere vakken zal de leerkracht jou contacteren om een lesmoment af te spreken.
 
Wat verwachten we onze leerlingen:
 Was thuis je handen met water en zeep voor je naar de academie vertrekt!
 Kom a.u.b. stipt op jouw afspraak, kom ook niet te vroeg, blijf niet praten na de les.
 Leerlingen vanaf 12 jaar dragen altijd een mondmasker. Ook in de klas!
 Bij het betreden en het verlaten van het gebouw worden de handen gewassen met water en zeep of ontsmet met de voorziene handgel.
 Hou steeds rekening met de regel van social distancing minimum 1,5 meter en volg de richting naar jouw toegewezen klas.
Leerlingen nootstudio, kinderacademie en woordatelier verzamelen buiten, de leerkracht begeleidt hen naar het lokaal.
 Breng zelf je schrijfgerei en eventueel een drankje mee.
 Leerlingen slagwerk: leerlingen brengen hun eigen drumstokken / mallets mee.
 Leerlingen blazers:
o Houden 3 tot 5 meter afstand tijdens het spelen, en gebruiken de plexiglasschermen.
o Brengen een keukenhanddoek en een dweil mee voor de hygiënemaatregelen. Een keukenhanddoek wordt over een pupiter gehangen en op 20 cm van de klankbeker geplaatst, de dweil op de vloer onder de klankbeker voor het opvangen van condensatie water.
De leerlingen nemen het doek en de dweil in een plastiek zak, zelf mee naar huis om te wassen.
 Leerlingen zang: houden 3 tot 5 meter afstand tijdens het zingen, en gebruiken de plexiglasschermen.
 Leerlingen koor: dragen vanaf 12 jaar een mondmasker tijdens het zingen, en houden 2 meter afstand.
Hoe houden we de academie veilig?
Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
 Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis.
 Afstand houden (minimumafstand 1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar zowel in de klas als in de gangen.
Hierbij moet er ook rekening gehouden worden met andere parameters. Intensieve fysieke inspanning, beweging en ademhaling vereisen strengere afstandsnormen (3 tot 5 meter).
 Mondmaskers: het personeel en de leerlingen vanaf 12 jaar dragen een mondmasker. Indien mondmaskers de lesactiviteit onmogelijk maken worden alternatieven gezocht/gebruikt waarvan na de risicoanalyse blijkt dat ze de veiligheid garanderen en het lesgeven zo min mogelijk in de weg staan 
Denk aan grotere afstanden, plaatsing van veiligheidsschermen, positionering van de leraar ten opzichte van de leerling.
 Handhygiëne: leraars en leerlingen wassen regelmatig hun handen en/of ontsmetten ze met handgel.
Bij het betreden van de academie.
Na een toiletbezoek.
Voor het verlaten van de academie.
Na het hoesten, snuiten of niezen.
Voor en na het gebruik van instrumenten en van materiaal.
 De lokalen worden regelmatig verlucht.
 De academie maakt de lokalen grondig schoon.
Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op de academie?
 Draag een mondmasker als je je kind naar de academie brengt of afhaalt.
 Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de academie.
 Kom niet op het terrein van de academie: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats. (uitzondering: leerlingen die komen voor hun eerste les instrument: 1 volwassenen mag het kind begeleiden tot op de afgesproken plaats. De leerkracht komt het kind ophalen)
 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.
 Kom je terug uit vakantie, dan volg je de regels van de overheid.
Wat als je ziek bent?
 Als je ziek bent, moet je thuisblijven.
 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 Behoor je tot de risicogroep? Dan beslist de behandelende dokter of je de lessen op de academie kan volgen of thuis blijft leren/oefenen. Breng het secretariaat op de hoogte en bezorg het doktersadvies.
 Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je de lessen op de academie volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
Wat gebeurt er als een leerling ziek wordt op de academie?
 Volwassen leerlingen die ziek worden, verlaten onmiddellijk de academie, en bellen hun huisarts.
 Ouders van de leerlingen die ziek worden in de academie worden meteen gecontacteerd om hun kind af te halen, en bellen hun huisarts.
 COVID-symptomen
o Leerlingen met symptomen worden meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal in afzondering, met toezicht geplaatst tot de ouders/begeleiders hen opgehaald hebben.
o De geïnfecteerde lokalen en het materiaal waarmee de leerling in contact kwam worden ontsmet.
 De huisarts zal beslissen of de leerling/ de klasgenoten / leraar moet getest worden.
 
Hartelijk dank voor jouw medewerking en we wensen jou een fijn schooljaar in onze academie!
 
Het academieteam.
 
Heb je nog vragen over deze veiligheidsmaatregelen of over de inschrijvingen?
 

Stuur een mail naar gamw@boom.be of bel tijdens de openingsuren vanaf 1 september: maandag tot vrijdag van 14u tot 20u, zaterdag tussen 9u en 13u.

Brief heropstart Academie

Beste ouders en leerlingen


Enkele dagen geleden gaf de GEES-werkgroep advies voor een voorzichtige, zeer beperkte en gefaseerde heropstart van ons deeltijds kunstonderwijs. Een volledig opstart voor alle leerlingen zit er dus voorlopig zeker niet in. In de huidige fase van de pandemie vermoed ik dat dit een terechte keuze is. Waarschijnlijk komt dit wel nog aan bod bij één van volgende fases in de exitstrategie.
Op dit ogenblik werken wij met het team aan risicoanalyseplannen voor de verschillende vestigingen. Volgende uitgangspunten houden wij hierbij steeds voor ogen:

1. De gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraars staan voorop.


2. We bewaken het onderwijsproces. Het lokaal (gemeente)bestuur heeft eindbeslissing over de heropstart.


3. Afstandsonderwijs blijft de norm! Samen met zeer beperkt 1-op-1-onderwijs proberen we er zo goed als mogelijk voor te zorgen dat het leerproces maximaal gaande gehouden wordt tot het einde van het schooljaar.


4. 2019-2020 is voor niemand een verloren schooljaar. Er is garantie op een faire evaluatie voor alle leerlingen.


Onder zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen zullen we indien mogelijk binnen enkele weken een heel beperkt aantal leerlingen via 1-op-1-onderwijs kunnen ontvangen. Wees ervan overtuigd dat als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden wij ons sowieso zullen beperken tot afstandsonderwijs.
Welke leerlingen de lesactiviteiten fysiek zullen kunnen bijwonen, in welk gebouw en wanneer, wordt momenteel onderzocht. We zoeken hierbij naar een moeilijk evenwicht tussen veiligheid en pedagogische noden. Later volgt hierover nog bijkomende informatie.
Beste ouders en leerlingen, in naam van het hele team wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen in onze academie. Laat ons deze periode samen bekijken als een brug naar volgend schooljaar, zodat we vanaf september goed voorbereid en georganiseerd de aftrap kunnen geven van een boeiend, creatief en gezond nieuw schooljaar. Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal terug te mogen begroeten.
Beste groeten

Frans Tielemans


Directeur