Covid-19

Coronamaatregelen vanaf 7 maart 2022

  

Beste leerling                                                                                                       Boom 7 maart 2022

Beste ouder

Vanaf maandag 7 maart is code geel van kracht in de academie.

Wat betekent dit:

 • - Alle lessen gaan door in de academie. In uitzonderlijke gevallen kan de les online zijn.
 • - Leerlingen en personeelsleden moeten geen mondmasker meer dragen.
 • - De academie blijft inzetten op verluchting en ventilatie via CO2-meting.
 • - Bewaar afstand ten opzichte van anderen, handhygiëne en hoesthygiëne blijven belangrijk.
 • - Ouders zetten leerlingen af en halen ze op aan de schoolpoort. Blijf niet wachten op de speelplaats aub.
 • - Wie ziek of besmet is, blijft thuis.
 • - Extra-murosactiviteiten, toonmomenten en activiteiten buiten de schooluren zoals infoavonden, opendeurdagen, … zijn toegelaten volgens de regels die gelden in de samenleving.
 • - Oudercontacten kunnen fysiek plaatsvinden.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via gamw@boom.be

Dankjewel allemaal voor jullie inspanningen tijdens de Covid-pandemie.

Raf Van Brandt

directeur

Hospitaalstraat 27

B-2850 Boom

www.academieboom.be   

Coronamaatregelen vanaf 19 februari 2022

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord

Boom, Puurs-Sint-Amands, Rumst (Reet), Breendonk en Ruisbroek

Beste leerling                                                                                                 Boom 17 februari 2022

Beste ouder

De coronabarometer is ingevoerd in het Deeltijds Kunstonderwijs en dus ook in onze academie.
Deze coronabarometer zorgt voor een zo veilig mogelijke academie-omgeving om het risico op besmetting van het coronavirus maximaal te voorkomen.

Er zijn 4 niveaus (groen-geel-oranje-rood) met elk hun eigen maatregelen.
Op basis van de berichtgeving vanuit het departement onderwijs volgt de academie de maatregelen volgens de aangegeven kleurcode.

Vanaf zaterdag 19 februari is code oranje van kracht in de academie.

Wat betekent dit:

 • - Alle lessen gaan door in de academie. In uitzonderlijke gevallen kan de les online zijn.
 • - De academie blijft inzetten op verluchting en ventilatie via CO2-meting.
 • - Leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar (basisonderwijs) hoeven geen mondmasker meer te dragen.
 • - Leerlingen uit het secundair onderwijs dragen wel een mondmasker maar kunnen een mondmaskerpauze op de speelplaats houden als een pauze wordt voorzien door de leraar.
 • - Alle andere leerlingen dragen een mondmasker.
 • - Bewaar afstand ten opzichte van anderen, handhygiëne en hoesthygiëne blijven belangrijk.
 • - Ouders zetten leerlingen af en halen ze op aan de schoolpoort. Blijf niet wachten op de speelplaats aub.
 • - Tijdens toonmomenten (concerten, …) draag je steeds een mondmasker. Wanneer er meer dan 50 personen publiek wordt verwacht, wordt het CST gecontroleerd.

Heeft u nog vragen? Contacteer ons via gamw@boom.be

Raf Van Brandt

directeur

Hospitaalstraat 27

B-2850 Boom

www.academieboom.be

                                                                

Coronamaatregelen vanaf 10 januari 2022

Beste leerling
Beste ouder

 

Ook na de kerstvakantie blijven in de academie coronamaatregelen van kracht om de viruscirculatie in te dijken. In deze update lees je de maatregelen die van toepassing zijn tot eind januari.

100% contactonderwijs
- Alle lessen gaan fysiek door in de academie voor alle graden.
- We blijven maximaal het mengen van klasgroepen in gemeenschappelijke binnenruimtes vermijden.
- We blijven vaste plaatsen voor de leerlingen voorzien.
- De academie blijft permanent inzetten op ventilatie.

Vergaderingen en activiteiten
- Vergaderingen en oudercontacten vinden tot eind januari digitaal plaats.
- Ouders en derden worden enkel toegelaten in de academie als dit noodzakelijk is.
Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden.
- Binnenactiviteiten zijn verboden. Dit betekent dat de academie geen voorstellingen, toonmomenten en evenementen met publiek kan organiseren.
- Voor evenementen buiten komen er strengere regels om crowding te voorkomen:
o Verbod op gebruik tenten en andere overdekte ruimtes voor bezoekers
o Maximaal één bezoeker per 4m²
o Vanaf 100 bezoekers eenrichtingscirculatieplan met gescheiden in- en uitgangen.

Mondmaskerplicht
- Voor het dragen van mondmaskers volgt de academie de regels in de samenleving: verplicht vanaf 6 jaar.
o Leerlingen dragen een mondmasker in de binnenruimtes op school
o Als de leerlingen stilzitten in de klas, er voldoende afstand en voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af.
o Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
o Leraren moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen.

 

Geniet van een welverdiende vakantie!

Het academieteam.

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom
Vestigingsplaatsen Puurs-Sint-Amands, Breendonk, Ruisbroek en Reet-Rumst

Hospitaalstraat 27
B-2850 Boom
www.academieboom.be
www.boom.be

 

Tel: +32 3 880 19 61

Coronamaatregelen vanaf 8 december 2021

Beste leerling

Beste ouder

Vanaf woensdag 8 december gelden aangepaste coronamaatregelen voor het Deeltijds Kunstonderwijs.

Hieronder een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Algemene afspraken

 • - Mondmasker
  • o Alle leerlingen vanaf 6 jaar dragen een mondmasker in de binnenruimtes in de academie.
  • o Als de leerlingen stil zitten in de klas, er voldoende afstand en voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af (behalve bij het zingen).
  • o Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen fysieke contacten vermijden.
  • o Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden.

Ouders en derden worden enkel toegelaten in de academie als dit noodzakelijk is.

 • - De pedagogische studiedag voor leerkrachten, die gepland was op 15 december, gaat niet door. Op woensdag 15 december gaan de lessen gewoon door.
 • - Eventueel geplande oudercontacten gaan digitaal door.

Leerlingen tot  12 jaar

 • - Alle lessen gaan door.

Indien er afwijkingen zijn op de gewone werking (aanpassing lessenrooster, online lessen, …) zal de leerkracht u op de hoogte brengen.

 • - Bij sluiting van de dagschool of klas, blijven de leerlingen in quarantaine gedurende de periode van sluiting en komen dan ook niet naar de academie.
 • - De kerstvakantie begint al op zaterdag 18 december.

Leerlingen vanaf 12 jaar

 • - Alle lessen gaan door.

Indien er afwijkingen zijn op de gewone werking (aanpassing lessenrooster, online lessen, …) zal de leerkracht u op de hoogte brengen.

 • - De kerstvakantie begint op vrijdag 24 december.

Hartelijk dank voor jouw medewerking! Het zijn moeilijke tijden voor iedereen maar samen geraken we er door. Hou het veilig.

Het academieteam.

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom

Vestigingsplaatsen Puurs-Sint-Amands, Breendonk, Ruisbroek en Reet-Rumst

Hospitaalstraat 27

B-2850 Boom

www.academieboom.be

www.boom.be

Tel: +32 3 880 19 61

Coronamaatregelen vanaf 20 november 2021

Beste leerling
Beste ouder

Vanaf zaterdag 20 november gelden aangepaste coronamaatregelen voor het Deeltijds Kunstonderwijs. Deze nieuwe maatregelen gelden zeker tot aan de Kerstvakantie.

1. Alle leerlingen ouder dan 10 jaar, de leerkrachten en secretariaatsmedewerkers dragen een mondmasker.
In navolging van de verstrenging van de mondmaskerplicht in de samenleving, wordt ook in het deeltijds kunstonderwijs het mondmasker dragen opnieuw verplicht voor leerlingen vanaf 10 jaar en personeel.
o Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten (behalve bij het zingen).
o Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
o Ouders en derden dragen verplicht een mondmasker als ze de academie betreden. Ouders en derden worden enkel toegelaten in de academie als dit noodzakelijk is.
2. Ventilatie en CO2-meting blijven belangrijk.
Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken. De academie is hierop voorzien.

3. Andere coronamaatregelen aangepast
-Extramurosactiviteiten (academieactiviteiten buiten de academiemuren) kunnen blijven doorgaan volgens de regels in samenleving.
-Vergaderingen, oudercontacten ... verlopen digitaal.
-Evenementen blijven mogelijk mits mondmasker en Covid Safe Ticket waar nodig, volgens de regels die gelden in de samenleving.

Alle recente updates over corona vind je terug op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Hartelijk dank voor jouw medewerking! Het zijn moeilijke tijden voor iedereen maar samen geraken we er door. Hou het veilig.

Het academieteam.

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom
Vestigingsplaatsen Puurs-Sint-Amands, Breendonk, Ruisbroek en Reet-Rumst

Hospitaalstraat 27
B-2850 Boom
www.academieboom.be
www.boom.be

Tel: +32 3 880 19 61

 

Coronamaatregelen november 2021

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord
Boom, Puurs-Sint-Amands, Rumst (Reet), Breendonk en Ruisbroek

  

Beste leerling
Beste ouder

Vanaf 8 november gelden aangepaste coronamaatregelen voor het Deeltijds Kunstonderwijs.

Hierbij geven wij de laatste stand van zaken mee.

Mondmaskerplicht
• Binnen dragen de leerlingen uit het 3de en 4de jaar van de 2de graad (= 2.3 en 2.4) opnieuw een mondmasker in de academie. Zijn er tijdens dit lesmoment ook jongere leerlingen aanwezig (2.1 , 2.2) , dragen ook zij een mondmasker.
• Het mondmasker mag af vanaf het moment dat de leerlingen stilzitten in de klas en er voldoende afstand en ventilatie is.
• Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
• Leraren van deze leerlingen moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).
Waakzaamheid
• Extra maatregelen voor leerlingen vanaf 12 jaar zijn op dit moment niet nodig. Waakzaamheid blijft wel geboden.
Aandacht voor ventilatie
• Goede ventilatie (incl. CO2-meting) is en blijft een effectieve én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus en andere infectieziektes te beperken. De academie is hierop voorzien.
Aanpassing test- en quarantainestrategie leerlingen
Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos in quarantaine moeten:
• worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen onder 12 jaar getest als ze symptomen vertonen.
• treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst.

Richtlijnen voor personeel, ouders en derden
• Beperk de aanwezigheid van derden in de academie. Derden dragen een mondmasker.
• Oudercontacten vinden bij voorkeur digitaal plaats. Heb daarbij evenwel aandacht voor de meest kwetsbare groepen, voor wie een fysiek oudercontact soms aangewezen kan zijn.

Publieke evenementen
Voor publieke evenementen (o.a. voorstellingen, toonmomenten, tentoonstellingen, …) wordt het Covid Safe Ticket gebruikt voor evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van het Covid Safe Ticket vervalt de mondmaskerplicht voor het publiek; het personeel bij deze evenementen draagt wel een mondmasker. Publieksdeelnemers die een mondmasker wensen te dragen of afstand wens te bewaren, kunnen dit.

Hartelijk dank voor jouw medewerking!

Het academieteam.

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom
Vestigingsplaatsen Puurs-Sint-Amands, Breendonk, Ruisbroek en Reet-Rumst

Hospitaalstraat 27
B-2850 Boom
www.academieboom.be
www.boom.be

Tel: +32 3 880 19 61

Oktober 2021-2022

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord

Boom, Puurs-Sint-Amands, Rumst (Reet), Breendonk en Ruisbroek

Beste leerling

Beste ouder

Het schooljaar is vlot opgestart en wij hopen dat jullie al een fijne maand in de academie hebben beleefd! Sinds 1 oktober zijn de coronamaatregelen versoepeld en graag geven wij de laatste stand van zaken mee.

Wat betekent dit concreet?

 

 • De mondmaskerplicht vervalt. Leerlingen en leerkrachten die wensen mogen het mondmasker echter nog dragen.
 • De quarantaineregels zijn aangepast:

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar gelden de volgende regels voor testing en quarantaine:

 • Bij een hoogrisicocontact moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven. Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogstwaarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden  — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact (clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7.
 • Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de betrokken leerlingen meteen uit quarantaine.

Voor leerlingen vanaf 12 jaar en personeelsleden geldt een onderscheid naar gelang hun vaccinatiestatus. Zij volgen de regels van de maatschappij.

Hoe houden we de academie veilig?

 

 • Er wordt extra ingezet op verluchten en ventileren waardoor het in de klas kouder kan zijn. Zorg dat je voldoende gekleed naar de academie komt.

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op de academie?

 

 • Voor ouders vervalt de mondmaskerplicht. Zij die het wensen mogen het nog dragen.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de academie. Probeer crowding te vermijden.
 • Wil je iemand van het schoolteam spreken (leerkrachten, secretariaat of directie), maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

Meer info: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-2021-2022/coronamaatregelen-2021-2022/maatregelen-2021-2022-deeltijds-kunstonderwijs

Hartelijk dank voor jouw medewerking!

Het academieteam.

Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Boom

Vestigingsplaatsen Puurs-Sint-Amands, Breendonk, Ruisbroek en Reet-Rumst

Hospitaalstraat 27

B-2850 Boom

www.academieboom.be

www.boom.be

Tel: +32 3 880 19 61

Start schooljaar 2021-2022

Beste leerling

Beste ouder

Wij hopen dat jullie een fijne zomervakantie hebben gehad.

Het begin van het nieuwe schooljaar staat voor de deur en wij kijken er al naar uit om jullie terug te zien!

Vanaf woensdag 1 september gaan we terug van start!

Wat betekent dit concreet?

 

De lessen kinderacademie, nootstudio, woordatelier, MCV 3de graad starten vanaf 1 september op de dagen volgens het uurrooster.

Voor de andere vakken zal de leerkracht jou contacteren om een lesmoment af te spreken.

Leerlingen die starten met een instrument of zang worden pas gecontacteerd vanaf 10 september. Hun eerste instrument/zangles zal doorgaan in de week van 13 september.

Voorstelling instrumenten en toneel voor alle leerlingen 2.1 (jongeren) + geïnteresseerden vanaf 8 jaar)

Woensdag 8 september om  13u30 tot 15u30 in Boom: Hospitaalstraat 27

                                               17u30 tot 19u30 in Puurs-Sint-Amands: CC Binder.

Registreer je voor deze voorstelling via de website vanaf 1 september.

Meer info volgt binnenkort via de leerkracht nootstudio.

 

Hoe houden we de academie veilig?

 • Er wordt extra ingezet op verluchten en ventileren waardoor het in de klas kouder kan zijn. Hou hier rekening mee aub.
 • Leerlingen onder de 12 jaar: moeten geen mondmasker dragen en geen afstand houden.
 • Leerlingen vanaf 12 jaar en leerkrachten: houden zoveel mogelijk afstand en dragen een mondmasker in contacten met andere aanwezigen op drukke plaatsen en tijdens verplaatsingen in gebouwen. Wanneer er stilgezeten of stilgestaan wordt, zijn een mondmasker of onderling afstand houden niet nodig.
 • Leerlingen blazers:

Houden voorlopig 2 meter afstand tijdens het spelen, en gebruiken de plexiglasschermen.

Brengen een keukenhanddoek en een dweil mee voor de hygiënemaatregelen. Een keukenhanddoek wordt over een pupiter gehangen en op 20 cm van de klankbeker geplaatst, de dweil op de vloer onder de klankbeker voor het opvangen van condensatie water.

 • Leerlingen zang:
         houden voorlopig 3 meter afstand tijdens het zingen, en gebruiken de plexiglasschermen.

Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op de academie?

 • Voor ouders is een mondmasker verplicht.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de academie.
 • Wil je iemand van het schoolteam spreken (leerkrachten, secretariaat of directie) maak dan een afspraak via telefoon of via mail.

 

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022 kan online via www.academieboom.be

Heb je nog vragen over deze veiligheidsmaatregelen of over de inschrijvingen?

Stuur een mail of bel tijdens de openingsuren vanaf 1 september: maandag tot vrijdag van 14u tot 20u, zaterdag tussen 9u en 13u.

Hartelijk dank voor jouw medewerking en we wensen jou een fijn schooljaar in onze academie!

Het academieteam

coronamaatregelen update 18 mei 2021

Beste ouders en leerlingen,

Eindelijk kunnen we met wat positief nieuws komen.

Na overleg met de preventieadviseur en het lokale bestuur kunnen we opnieuw een aantal lessen die online liepen, laten doorgaan op de academie.

Ook door het wegvallen van het advies dat men geen hobby's mag combineren, kan er opnieuw meer. Uiteraard zal alles nog niet zijn zoals het was en is nog niet alles mogelijk. Het deeltijds kunstonderwijs blijft werken in Code Rood. Sommige vakken zullen ook nu nog online blijven verder lopen. Er moesten dus opnieuw keuzes gemaakt worden.

Wij geven hier dus de versoepelingen in grote lijnen mee. Deze versoepelingen zullen ingaan vanaf dinsdag 25 mei.

De specifieke vakgerichte afspraken krijg je via de vakleerkracht.

Voor vragen rond deze versoepelingen kan je rechtstreeks bij de directie terecht: directeur.gamw@boom.be

(Belangrijke aanvulling: De leerkracht kan ervoor kiezen om vanuit didactisch oogpunt nog verder online te werken.)

Kinderacademie: op school in groepjes van max 10 leerlingen

Woordkunst-Drama:

- 12 jaar (lees lagere school): terug op school in groepjes van max 10 leerlingen

+ 12 jaar (lees vanaf middelbare school): terug op school en enkel in de buitenklas

Schrijven: terug op school

Muziek:

Instrumentlessen:

- 12 jaar (lees lagere school): 1 op 1 of in kleine groepjes (in overleg met de leraar)

                + 12 jaar (lees vanaf middelbare school): blijft online of 1 op 1

Nootstudio:

- 12 jaar (lees lagere school): terug op school in groepjes van max 10 leerlingen

+ 12 jaar (lees vanaf middelbare school): blijft online, in de regeling die in voege was van november tot januari

Volwassenen: blijft online

MCV derde graad: blijft online

Groepsmusiceren/koor/BP/MT/MG: blijft online of 1 op 1

DJ: blijft online of 1 op 1

BMA: regeling blijft behouden: 1 op 1

De maatregelen nog eens op een rijtje:

-Mondmasker verplicht als je het schoolgebouw betreedt.

-Handhygiene + niezen in elleboog

-Ben je ziek blijf je thuis (bij twijfel blijf je thuis)

-Is er iemand in je gezin ziek dan blijf je thuis

-Ben je in quarantaine dan blijf je thuis

-Kom stipt tegen je lesuur. Je kan niet wachten op de speelplaats

-Afstand houden

-Ouders, grootouders of familieleden mogen de school niet betreden.

-Ouders dragen een mondmasker aan de schoolpoort en houden afstand

  Voor jezelf zorgen is ook voor de ander zorgen!

  Caroline van Dyck/Tom Kets

  Waarnemende directeurs

  directeur.gamw@boom.be

coronamaatregelen update 28 april 2021

Beste ouders en leerlingen,

Het onderwijsoverleg heeft beslist om alle Vlaamse leerlingen vanaf 10 mei weer voltijds naar de dagschool te laten komen. Dit is mooi nieuws na een erg lange en soms moeilijke periode van online les volgen en elkaar niet kunnen ontmoeten.

 

Met het deeltijds kunstonderwijs en onze academie blijven we momenteel werken onder de gekende afspraken (in de verstrengde code rood) Voor onze groepsvakken zal elkaar ontmoeten op de school dus nog niet kunnen. We werken dus verder zoals we na de paasvakantie zijn opgestart: Vele lessen zijn online. Dit blijft momenteel behouden.

 

Voor de studenten die les krijgen in een 1 op 1 situatie op de academie zetten we de belangrijkste maatregelen nog even extra in de verf:

 • Voor alle leeftijden is het dragen van een mondmasker verplicht bij het betreden van het schoolgebouw en tijdens alle lessen. Uitzondering voor de leerlingen van de kinderacademie die het enkel dragen bij het zingen.
 • Enkel leerlingen en leraars mogen het gebouw betreden.
 • Ben je ziek dan blijf je thuis. Neem geen onnodig risico. Bij twijfel blijf je thuis.
 • Extra aandacht voor de gekende hygiënemaatregelen (handen wassen, niezen in de elleboog,...)
 • Afstand houden: min. 1,5m

 

Ook de Eén hobby regel blijft momenteel behouden: Alle onderwijspartners vragen aan iedereen om prioriteit te geven aan het dagonderwijs. Ook aan het deeltijds kunstonderwijs vraagt men (ondanks dat we onder onderwijs vallen) om de 'Eén-hobby richtlijn' aan te houden.

Beste ouders en leerlingen,

We willen iedereen nog eens uitdrukkelijk bedanken voor het opvolgen van de maatregelen en afspraken. Het heeft ons als school al heel hard geholpen.

Samen voorbij corona geraken, dat is wat we aan het doen zijn! Hou vol!

Bedankt!

Het Academieteam,

Caroline van Dyck & Tom Kets

Waarnemende directeurs

coronamaatregelen update 15 april 2021 - opstart na de paasvakantie 2021

Beste ouders en studenten,

Na de extra paaspauze en paasvakantie starten wij terug op.

We doen dit onder de gekende afspraken van voor deze 'extra week paasvakantie'.

Vele lessen lopen online. Dit blijft momenteel behouden. 

Voor de studenten die les krijgen in een 1 op 1 situatie op de academie zetten we de belangrijkste maatregelen nog even extra in de verf:

-Voor alle leeftijden is het dragen van een mondmasker verplicht bij het betreden van het schoolgebouw en tijdens alle lessen. Uitzondering voor de leerlingen van de kinderacademie die het enkel dragen bij het zingen.

-Enkel leerlingen en leraars mogen het gebouw betreden.

-Ben je ziek dan blijf je thuis. Neem geen onnodig risico. Bij twijfel blijf je thuis.
-Extra aandacht voor de gekende Hygiënische maatregelen (handen wassen, niezen in de elleboog,...)
-Afstand houden: min. 1,5m

We danken iedereen voor het mee op volgen van de maatregelen.

Caroline Van Dyck/Tom Kets

Waarnemende Directeurs

coronamaatregelen update 25 maart 2021

Beste ouders en studenten,

Het overlegcomité heeft beslist dat:

'Alle lessen binnen het deeltijds kunstonderwijs zowel fysiek als
digitaal geschorst
worden en dit vanaf maandag 29 maart. Ook online

wordt er dus geen lesgegeven'.

We hopen na de paasvakantie dat de situatie beter zal zijn en dat er
opnieuw meer mogelijk zal zijn.
Maar ook wij hebben geen glazen bol. We kunnen er alleen maar vertrouwen
in hebben.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.

Met vriendelijke groeten,

Caroline Van Dyck & Tom Kets

Waarnemende directeurs

coronamaatregelen update 18 maart 2021

Beste Ouders en studenten,

De Corona cijfers gaan opnieuw de slechte richting uit.

Omdat wij met onze academie al erg strenge maatregelen hanteren, kunnen wij momenteel blijven werken volgens de gekende afspraken. 

Vele lessen lopen online. Dit blijft al zeker tot de paasvakantie behouden. Voor de studenten die les krijgen in een 1 op 1 situatie op de academie zetten we de belangrijkste maatregelen nog even extra in de verf:

-Voor alle leeftijden is het dragen van een mondmasker verplicht bij het betreden van het schoolgebouw en tijdens alle lessen. Uitzondering voor de leerlingen van de kinderacademie die het enkel dragen bij het zingen.

-Enkel leerlingen en leraars mogen het gebouw betreden.

-Ben je ziek dan blijf je thuis. Neem geen onnodig risico. Bij twijfel blijf je thuis.
-Extra aandacht voor de gekende Hygiënische maatregelen (handen wassen, niezen in de elleboog,...)
-Afstand houden: min. 1,5m

We danken iedereen voor het mee op volgen van de maatregelen.
Samen gaan we voorbij Corona!

Caroline Van Dyck/Tom Kets

Waarnemende Directeurs

richtlijnen buitenschoolse activiteiten DKO

Beste ouder,
Beste leerling,

De eerste maand van 2021 is al bijna voorbij. Dit wil echter niet zeggen dat we ondertussen in rustiger vaarwater zijn terecht gekomen. Zoals jullie vermoedelijk al via de media vernomen hebben, moeten kinderen/jongeren het aantal groepsactiviteiten beperken tot één. Een combinatie van hobby’s en de lessen in de academie moet zoveel als mogelijk worden vermeden.

Het overlegcomité moet de ingang van deze maatregelen nog bepalen, maar wij gaan ervan uit dat we tegen maandag 1 februari ’21 onze organisatie hier best op afstemmen.

Via onderstaande regeling proberen we kinderen zo weinig mogelijk voor een hartverscheurende keuze te zetten.

Leerlingen van 6 en 7 jaar: Kinderacademie.

De groepen zullen worden beperkt tot max 10 leerlingen.
De combinatie van het bestaande dko-aanbod met hobby’s buiten het dko vermijden.*               

Je leerkracht zal je contacteren om concrete afspraken te maken.

Leerlingen woord: via afstandsonderwijs

Je leerkracht zal je contacteren om concrete afspraken te maken.

 

Leerlingen muziek

2de graad

Nootstudio: via afstandsonderwijs

De instrument/zangleerlingen krijgen 1 op 1 les!

De combinatie van het bestaande dko-aanbod met hobby’s buiten het dko vermijden.*               

Je leerkracht zal je contacteren om concrete afspraken te maken.

 

3de, 4de en Specialisatie graad muziek:

Ongewijzigd maar de combinatie van het bestaande dko-aanbod met hobby’s buiten het dko vermijden.*               

Leerlingen Buitengewoon Muziek Atelier:

De leerlingen BMA krijgen 1 op 1 les. De combinatie van het bestaande dko-aanbod met hobby’s buiten het dko vermijden.*               

NOG ENKELE VERDUIDELIJKINGEN:

 • Het deeltijds kunstonderwijs wordt als één geheel gezien. Dit betekent dat men de domeinen die men nu volgt, mag blijven volgen met alle bijhorende vakken.
 • * De combinatie van het bestaande dko-aanbod met hobby’s buiten het dko vermijden. Hoe moeten we dit interpreteren? (verduidelijking vanuit Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten)
  • De bedoeling is buitenschoolse activiteiten te beperken.
  • Men rekent op de verantwoordelijkheidszin van de burgers.
  • De academie heeft niet de verantwoordelijkheid om het aantal buitenschoolse activiteiten te gaan bewaken.
 • De huidige hygiëne en veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard strikt van toepassing! Gelieve er als ouder ook over te waken dat leerlingen steeds een mondmasker meebrengen.

Samen met jullie kijken wij reikhalzend uit naar de vaccins en naar een normalisatie van onze academiewerking. We begrijpen dat het moeilijk en vervelend is om de planning en de organisatie binnen het gezin mogelijk weer maar eens te moeten wijzigen. Volgens de deskundigen moeten we 100% blijven inzetten op de geldende maatregelen. Dit is de enige weg om er met ondersteuning van het vaccin uiteindelijk uit te geraken!

We weten dat jullie allemaal jullie uiterste best doen om in deze ongewone tijden het bijna onmogelijke te doen en we beseffen dat jullie enorm flexibel moeten zijn. In naam van het hele academieteam onze oprechte dank daarvoor en voor het vertrouwen dat jullie stellen in onze academie!

Dankzij onze gezamenlijke inspanningen geraken we er zeker doorheen en krijgen we hopelijk spoedig wat meer “ademruimte”. 

Met vriendelijke groeten

Het academieteam

extra preventieve beschermingsmaatregelen academie Boom

Beste ouders en leerlingen,

Vermoedelijk hebben jullie via de media al vernomen dat er op lokaal niveau extra preventieve beschermingsmaatregelen werden genomen om de verspreiding van het coronavirus (Britse variant) te beperken.

Voor alle duidelijkheid op dit ogenblik zijn er in onze academie gelukkig nog geen besmettingen bekend!

Vermits de academie nu al zeer strenge maatregelen moet hanteren (code rood) blijft de impact van deze beslissing die nu van kracht worden voor ons eerder beperkt.

Voor alle vestigingsplaatsen:

 • Kinderacademie (6- en 7-jarigen) dragen een mondmasker zeker tijdens het zingen.
 • Leerlingen vanaf 8 jaar dragen steeds een mondmasker bij het betreden van het schooldomein en in de gebouwen/klaslokalen. Enkel tijdens het bespelen van een blaasinstrument mag het mondmasker even af.
 • Verder blijven alle reeds geldende veiligheids- en hygiënemaatregelen van kracht.

Mag ik vragen om er als ouder op toe te zien dat jouw kind altijd een mondmasker meeneemt naar de academie?

Beste ouders en leerlingen, op deze manier dragen wij allemaal samen ons steentje bij om - in afwachting van voldoende groepsimmuniteit (vaccin) - het voor iedereen veilig en gezond te houden.

Hartelijk dank voor jullie begrip en medewerking. Hou moedig vol, we geraken er doorheen!

Beste groeten

Frans Tielemans

Directeur

bericht covid-19 maatregelen 18 januari 2021

Beste ouders, leerlingen,

Via de media hebben wij vernomen dat in de secundaire school Sint-Jozef in Kontich en de lagere school OLFA in Edegem de Britse variant van het coronavirus werd vastgesteld.

Preventief gaan deze leerlingen, personeelsleden en hun gezinsleden vanaf vandaag (18.01.2021) en voor één week in quarantaine.

In onze academie werd er nog geen enkel geval van besmetting met de Britse variant vastgesteld.

 • Belangrijk: indien er leerlingen van deze scholen of hun gezinsleden ook in onze academie zouden les volgen mogen zij gedurende deze periode van quarantaine niet naar de academie komen!

Gelieve het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen (via gamw@boom.be of 03/880.19.61), zodanig dat zij de leerkrachten kunnen inlichten.

 • Ter herinnering ook nog even de huidige maatregelen op een rijtje:

Hygiëne/voorzorgsmaatregelen:

 • Was thuis je handen met water en zeep voor je naar de academie vertrekt!
 • Vergeet je mondmasker niet op te zetten.
 • Kom a.u.b. stipt op jouw afspraak, kom ook niet te vroeg, blijf niet praten na de les.
 • Bij het betreden en het verlaten van het gebouw worden de handen gewassen met water en zeep of ontsmet met de voorziene handgel.
 • Hou steeds rekening met de regel van social distancing minimum 1,5 meter en volg de richting naar jouw toegewezen klas.

Organisatie:

 • In de huidige fase van het pandemieniveau (Rood) kunnen nog steeds niet alle leerlingen voor elk vak naar de academie komen. Jullie vakleerkrachten communiceren hierover met jullie.
 • Alle leerlingen (ook -12 jaar) brengen een mondmasker mee. (zang, nootstudio, woordatelier, …)
 • Ouders mogen het academieterrein niet betreden. (enkel secretariaat op afspraak)
 • Voorzie je op warme kledij. We moeten verluchten en ventileren waardoor het in de klas kouder zal zijn.
 • Alle fysieke toonmomenten zijn voorlopig tot aan de krokusvakantie geschorst.

Quarantaine/preventieve maatregelen:

 • Gedurende een periode van quarantaine mogen leerlingen niet naar de academie komen!
 • Ben je ziek?

Voor - 12 jarigen >> volg de beslisboom als bijlage om te bepalen wat je moet doen.

Voor +12 jarigen en volwassenen >> blijf thuis en bel de huisarts voor advies.

 • Behoor je tot een risicogroep? Geef dit dan even door aan het secretariaat zodat we een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Met vriendelijke groeten

Frans Tielemans

Directeur

Informatie Academie tweede trimester

Beste ouders, beste leerlingen,

Eerst en vooral wens ik jullie in naam van de leerkrachten en mezelf een gezond en hoopvol 2021!

Samen met jullie hopen wij spoedig terug ongeremd plannen te kunnen maken en onze creatieve producten voluit ten toon te kunnen spreiden.

Ondertussen blijven de leerkrachten en het secretariaat zich volledig inzetten om jullie zo goed mogelijk alle kennis en vaardigheden bij te brengen. Tegelijkertijd blijven we uiteraard wel heel waakzaam en bezorgd om ieders gezondheid. Daarom ter herinnering nog even de huidige maatregelen op een rijtje:

Hygiëne/voorzorgsmaatregelen:

 • Was thuis je handen met water en zeep voor je naar de academie vertrekt!
 • Vergeet je mondmasker niet op te zetten.
 • Kom a.u.b. stipt op jouw afspraak, kom ook niet te vroeg, blijf niet praten na de les.
 • Bij het betreden en het verlaten van het gebouw worden de handen gewassen met water en zeep of ontsmet met de voorziene handgel.
 • Hou steeds rekening met de regel van social distancing minimum 1,5 meter en volg de richting naar jouw toegewezen klas.

Organisatie:

 • In de huidige fase van het pandemieniveau (Rood) kunnen nog steeds niet alle leerlingen voor elk vak naar de academie komen. Jullie vakleerkrachten communiceren hierover met jullie.
 • Alle leerlingen (ook -12 jaar) brengen een mondmasker mee. (zang, nootstudio, woordatelier, …)
 • Ouders mogen het academieterrein niet betreden. (enkel secretariaat op afspraak)
 • Voorzie je op warme kledij. We moeten verluchten en ventileren waardoor het in de klas kouder zal zijn.
 • Alle fysieke toonmomenten zijn voorlopig tot aan de krokusvakantie geschorst.

Quarantaine/preventieve maatregelen:

 • Was je tijdens de kerstvakantie met verlof in het buitenland (rode zone) dan moet je je laten testen en min. 7 dagen in quarantaine. Het resultaat van een tweede test op het einde van de quarantaineperiode bepaald of je terug naar de academie mag komen. Kom zeker niet zomaar naar de academie als je in het buitenland op vakantie was en verwittig het secretariaat.
 • Ben je ziek? Voor - 12 jarigen >> volg de beslisboom als bijlage om te bepalen wat je moet doen.

Voor +12 jarigen en volwassenen >> blijf thuis en bel de huisarts voor advies.

 • Behoor je tot een risicogroep? Geef dit dan even door aan het secretariaat zodat we een gepaste oplossing kunnen zoeken.

Beste ouders en leerlingen, tot nu hebben we het allemaal heel goed gedaan! De cijfers gaan de goede richting uit en het vaccin zal weldra bij grotere groepen kunnen worden toegediend. Het komt er nu op aan om nog even moedig vol te houden. Het einde van deze moeilijke coronatunnel komt zeer langzaam maar zeker in zicht. Samen geraken we er zeker doorheen!

Beste groeten

Frans Tielemans

Directeur

Indien er nog vragen of onduidelijkheden zijn aarzel dan niet om het secretariaat te contacteren. gamw@boom.be

beslissingsboom - Mag je kind naar de Academie?

beslissingsboom Mag je kind naar de academie januari 2021 1

brief 14 november 2020

Boom 14 november 2020

 
Beste ouders, Beste leerlingen,
 
Vanaf maandag 16 november gaan we over naar code Rood.
Tijdens het sociaal overleg tussen de minister, de virologen, de onderwijsverstrekkers en de vakorganisaties zijn een aantal maatregelen afgesproken om de coronapandemie in te dijken en tegelijk het leerplichtonderwijs en het volwassenenonderwijs zoveel mogelijk te vrijwaren. Er moesten keuzes gemaakt worden en voor het deeltijds kunstonderwijs is overgegaan tot een verstrenging van de maatregelen.
 
We gaan wel permanent in overleg met onze preventieadviseur. Wees ervan overtuigd dat we zo snel als mogelijk alle leerlingen terug naar de academie willen laten komen!
Leerlingen jonger dan 12 jaar in code Rood:
De lessen kinderacademie en woordatelier gaan onveranderd door.
Nootstudio: alle leerlingen dragen een mondmasker gedurende de hele les.
De instrument/zangleerlingen krijgen 1 op 1 les.
Je leerkracht zal je contacteren als er voor jou aanpassingen zijn.
Leerlingen +12 jaar in code Rood: Voor leerlingen ouder dan 12 jaar wordt ook afstandsonderwijs georganiseerd. Je leerkracht zal je contacteren met verdere info.
 
Voor iedereen blijven de volgende regels bestaan:
 Was thuis je handen met water en zeep voor je naar de academie vertrekt!
 Vergeet je mondmasker niet op te zetten.
 Kom a.u.b. stipt op jouw afspraak, kom ook niet te vroeg, blijf niet praten na de les.
 Bij het betreden en het verlaten van het gebouw worden de handen gewassen met water en zeep of ontsmet met de voorziene handgel.
 Hou steeds rekening met de regel van social distancing minimum 1,5 meter en volg de richting naar jouw toegewezen klas.
 
We wensen jullie heel veel moed om deze rode code veilig door te komen.
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
 
Beste groeten
 
Frans Tielemans Directeur
 
 Heb je nog vragen?
Stuur een mail naar gamw@boom.be.

Opgelet: zaterdag 31 oktober is het secretariaat enkel via mail bereikbaar.

Geen les 31 oktober

brief31OktoberResized

Opgelet: zaterdag 31 oktober is het secretariaat enkel via mail bereikbaar.

Herfstvakantie

Opgelet: sommige info is ondertussen achterhaald. Zaterdag 31 oktober is er geen les.

briefResized

Code Oranje

Klik hier voor onderstaande brief in pdf-vorm.

brief leerlingen code oranje 1

brief leerlingen code oranje 2 CUT

Brief begin schooljaar 2020-2021

Beste leerling
Beste ouder
 
Goed nieuws, vanaf dinsdag 1 september gaan we terug van start !
Dit met zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen. Mogen we vragen de hiernavolgende afspraken goed te lezen en na te leven van zodra je in de academie komt.
 
Wat betekent dit concreet?
 
De lessen kinderacademie, nootstudio, woordatelier, MCV 3de graad starten vanaf 1 september op de dagen volgens het uurrooster.
Voor de andere vakken zal de leerkracht jou contacteren om een lesmoment af te spreken.
 
Wat verwachten we onze leerlingen:
 Was thuis je handen met water en zeep voor je naar de academie vertrekt!
 Kom a.u.b. stipt op jouw afspraak, kom ook niet te vroeg, blijf niet praten na de les.
 Leerlingen vanaf 12 jaar dragen altijd een mondmasker. Ook in de klas!
 Bij het betreden en het verlaten van het gebouw worden de handen gewassen met water en zeep of ontsmet met de voorziene handgel.
 Hou steeds rekening met de regel van social distancing minimum 1,5 meter en volg de richting naar jouw toegewezen klas.
Leerlingen nootstudio, kinderacademie en woordatelier verzamelen buiten, de leerkracht begeleidt hen naar het lokaal.
 Breng zelf je schrijfgerei en eventueel een drankje mee.
 Leerlingen slagwerk: leerlingen brengen hun eigen drumstokken / mallets mee.
 Leerlingen blazers:
o Houden 3 tot 5 meter afstand tijdens het spelen, en gebruiken de plexiglasschermen.
o Brengen een keukenhanddoek en een dweil mee voor de hygiënemaatregelen. Een keukenhanddoek wordt over een pupiter gehangen en op 20 cm van de klankbeker geplaatst, de dweil op de vloer onder de klankbeker voor het opvangen van condensatie water.
De leerlingen nemen het doek en de dweil in een plastiek zak, zelf mee naar huis om te wassen.
 Leerlingen zang: houden 3 tot 5 meter afstand tijdens het zingen, en gebruiken de plexiglasschermen.
 Leerlingen koor: dragen vanaf 12 jaar een mondmasker tijdens het zingen, en houden 2 meter afstand.
Hoe houden we de academie veilig?
Door een combinatie van maatregelen zorgen we voor een zo veilig mogelijke schoolomgeving.
 Zieke leerlingen en personeelsleden blijven thuis.
 Afstand houden (minimumafstand 1,5 meter): de leraars en leerlingen houden voldoende afstand van elkaar zowel in de klas als in de gangen.
Hierbij moet er ook rekening gehouden worden met andere parameters. Intensieve fysieke inspanning, beweging en ademhaling vereisen strengere afstandsnormen (3 tot 5 meter).
 Mondmaskers: het personeel en de leerlingen vanaf 12 jaar dragen een mondmasker. Indien mondmaskers de lesactiviteit onmogelijk maken worden alternatieven gezocht/gebruikt waarvan na de risicoanalyse blijkt dat ze de veiligheid garanderen en het lesgeven zo min mogelijk in de weg staan 
Denk aan grotere afstanden, plaatsing van veiligheidsschermen, positionering van de leraar ten opzichte van de leerling.
 Handhygiëne: leraars en leerlingen wassen regelmatig hun handen en/of ontsmetten ze met handgel.
Bij het betreden van de academie.
Na een toiletbezoek.
Voor het verlaten van de academie.
Na het hoesten, snuiten of niezen.
Voor en na het gebruik van instrumenten en van materiaal.
 De lokalen worden regelmatig verlucht.
 De academie maakt de lokalen grondig schoon.
Hoe werk je als ouder mee aan de veiligheid op de academie?
 Draag een mondmasker als je je kind naar de academie brengt of afhaalt.
 Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de academie.
 Kom niet op het terrein van de academie: niet in de gangen, niet in de klas en niet op de speelplaats. (uitzondering: leerlingen die komen voor hun eerste les instrument: 1 volwassenen mag het kind begeleiden tot op de afgesproken plaats. De leerkracht komt het kind ophalen)
 Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen.
 Blijf niet praten aan de ingang of uitgang.
 Wil je praten met iemand van het schoolteam. Maak dan een afspraak via telefoon of via mail.
 Kom je terug uit vakantie, dan volg je de regels van de overheid.
Wat als je ziek bent?
 Als je ziek bent, moet je thuisblijven.
 Is iemand van je gezin mogelijk besmet met corona of heeft iemand van je gezin corona? Dan moet je 14 dagen thuisblijven. Meer informatie over de procedure: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf
 Behoor je tot de risicogroep? Dan beslist de behandelende dokter of je de lessen op de academie kan volgen of thuis blijft leren/oefenen. Breng het secretariaat op de hoogte en bezorg het doktersadvies.
 Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan mag je de lessen op de academie volgen. Tenzij de behandelende arts anders oordeelt.
Wat gebeurt er als een leerling ziek wordt op de academie?
 Volwassen leerlingen die ziek worden, verlaten onmiddellijk de academie, en bellen hun huisarts.
 Ouders van de leerlingen die ziek worden in de academie worden meteen gecontacteerd om hun kind af te halen, en bellen hun huisarts.
 COVID-symptomen
o Leerlingen met symptomen worden meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal in afzondering, met toezicht geplaatst tot de ouders/begeleiders hen opgehaald hebben.
o De geïnfecteerde lokalen en het materiaal waarmee de leerling in contact kwam worden ontsmet.
 De huisarts zal beslissen of de leerling/ de klasgenoten / leraar moet getest worden.
 
Hartelijk dank voor jouw medewerking en we wensen jou een fijn schooljaar in onze academie!
 
Het academieteam.
 
Heb je nog vragen over deze veiligheidsmaatregelen of over de inschrijvingen?
 

Stuur een mail naar gamw@boom.be of bel tijdens de openingsuren vanaf 1 september: maandag tot vrijdag van 14u tot 20u, zaterdag tussen 9u en 13u.

Brief heropstart Academie

Beste ouders en leerlingen


Enkele dagen geleden gaf de GEES-werkgroep advies voor een voorzichtige, zeer beperkte en gefaseerde heropstart van ons deeltijds kunstonderwijs. Een volledig opstart voor alle leerlingen zit er dus voorlopig zeker niet in. In de huidige fase van de pandemie vermoed ik dat dit een terechte keuze is. Waarschijnlijk komt dit wel nog aan bod bij één van volgende fases in de exitstrategie.
Op dit ogenblik werken wij met het team aan risicoanalyseplannen voor de verschillende vestigingen. Volgende uitgangspunten houden wij hierbij steeds voor ogen:

1. De gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraars staan voorop.


2. We bewaken het onderwijsproces. Het lokaal (gemeente)bestuur heeft eindbeslissing over de heropstart.


3. Afstandsonderwijs blijft de norm! Samen met zeer beperkt 1-op-1-onderwijs proberen we er zo goed als mogelijk voor te zorgen dat het leerproces maximaal gaande gehouden wordt tot het einde van het schooljaar.


4. 2019-2020 is voor niemand een verloren schooljaar. Er is garantie op een faire evaluatie voor alle leerlingen.


Onder zeer strikte veiligheids- en hygiënemaatregelen zullen we indien mogelijk binnen enkele weken een heel beperkt aantal leerlingen via 1-op-1-onderwijs kunnen ontvangen. Wees ervan overtuigd dat als de veiligheid niet gegarandeerd kan worden wij ons sowieso zullen beperken tot afstandsonderwijs.
Welke leerlingen de lesactiviteiten fysiek zullen kunnen bijwonen, in welk gebouw en wanneer, wordt momenteel onderzocht. We zoeken hierbij naar een moeilijk evenwicht tussen veiligheid en pedagogische noden. Later volgt hierover nog bijkomende informatie.
Beste ouders en leerlingen, in naam van het hele team wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen in onze academie. Laat ons deze periode samen bekijken als een brug naar volgend schooljaar, zodat we vanaf september goed voorbereid en georganiseerd de aftrap kunnen geven van een boeiend, creatief en gezond nieuw schooljaar. Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal terug te mogen begroeten.
Beste groeten

Frans Tielemans


Directeur