Buitengewoon Muziek Atelier

Image

Buitengewoon Muziek Atelier

Even voorstellen
Sinds november 2000 bestaat in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord te Boom een muziekcursus voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of fysieke handicap of leerstoornis.

Met deze buitengewone muziekles bieden we een alternatief voor de "gewone" muziekopleiding. Deze omvat immers, naast instrumentlessen, steeds een theoretische vorming, die voor veel mensen met een verstandelijke handicap te moeilijk is.

We vinden het belangrijk dat deze cursus kan doorgaan in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord. Hierdoor kunnen de leerlingen van de buitengewone muziekklas les volgen in dezelfde school als hun leeftijdsgenoten zonder handicap.

Het Buitengewoon MuziekAtelier van de Boomse academie wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van de gemeente Boom. De lessen zijn echter ook toegankelijk voor leerlingen uit andere gemeenten.

Doelstellingen
Doel van de cursus zijn de ontwikkeling en het stimuleren van de algemene muzikale vaardigheden. Deze zijn niet verminderd door een verstandelijke handicap of leerstoornis, maar het leerproces vraagt een aangepaste aanpak.

Daarom leren en oefenen we op een speelse, praktische manier en met behulp van eenvoudige
instrumenten. Het theoretisch aspect wordt tot een minimum herleid.

De cursus omvat één lesmoment per week in kleine groepjes van vier à vijf personen. De leerlingen van een groepje hebben ongeveer dezelfde leeftijd.

De lessen worden gegeven door een muziektherapeute met een aggregaat voor het onderwijs.

Kinderen en jongeren
Kinderen vanaf acht jaar kunnen in de loop van september deelnemen aan een proefles.
Op die manier kunnen zij een kijkje komen nemen om te weten hoe het er in de lessen aan toe gaat. Tegelijk kan de leerkracht vaststellen in welke groep zij het best tot hun recht zullen komen.

Na de proefles kunnen de leerlingen zich inschrijven voor een heel schooljaar.

Volwassenen
In september 2001 zijn we ook met een groep volwassenen gestart. Deze groep volgt een aangepast programma, dat eveneens gericht is op algemene muzikale vorming en muzikale expressie.

De lessen zijn toegankelijk voor de meeste mensen met een verstandelijke handicap. Het is niet nodig te kunnen lezen of schrijven; interesse voor muziek (actief musiceren) is voldoende.