Zang

ZANG

BESCHRIJVING:
Zingen vraagt een goede ademhaling, een stem en concentratie.
Het is een vocale uitdrukking van je emoties in de geschreven
muziek.

KAN IK ZINGEN?
In principe kan iedereen zingen.
Belangrijk is je gehoorontwikkeling. Door de nodige concentratie op klank en reproductie kan je een mooie stem weergeven.

IS ZINGEN MOEILIJK?
In principe is zingen niet moeilijk. Het is gebaseerd voor 80% op nabootsing, je luistert eerst naar de melodie en dan geef je dat weer. Later vertrekken we van de geschreven muziek en moet je partituren kunnen lezen en kan je zelfstandig geschreven werken instuderen.

ZING IK ENKEL KLASSIEKE ARIA’S?
Er is een te volgen vastgesteld programma door het Ministerie. Die omvat klassieke liedjes en aria’s. Maar er is voldoende ruimte om het lichtere genre aan te bieden zoals musical, songs, ballades en andere populaire genres.

WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK ALS ZANGER(ES)?
Je kan samen zingen in een koor of in een grote groep.
Je kan ook individueel zingen. Zit alles van nature goed, samen met
de nodige inzet, kan je uitgroeien tot een goede zanger(es).